Privacy Policy

Bistro Puur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bistro Puur, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van  een contactformulier op de website aan Bistro Puur verstrekt. Wij kunnen de volgende  persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam (voor- en/of achternaam)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Bistro Puur GEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken uw gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Bistro Puur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit culinaire dienstverlening.

HOE LANG Bistro Puur GEGEVENS BEWAART

Bistro Puur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

DELEN MET ANDEREN

Bistro Puur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bistro Puur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bistro Puur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Bistro Puur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De op deze manier verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bistro Puur te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bistro Puur heeft hier geen invloed op.

Bistro Puur heeft Google geen toestemming gegeven om via Bistro Puur verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bistropuur.nl. Bistro Puur zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bistro Puur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bistro Puur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  ons op via info@bistropuur.nl.

Bistro Puur is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Plechelmusplein 18, 7571 EG Oldenzaal
Telefoon: 0541 53 50 60 
E-mail: info@bistropuur.nl